Human rights in the robot age: challenges arising from the use of robotics, artificial intelligence, and virtual and augmented reality

Q.C. van Est, J. Gerritsen, L. Kool

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

Originele taal-2Engels
Plaats van productieDen Haag
UitgeverijRathenau Instituut
Aantal pagina's57
StatusGepubliceerd - 11 mei 2017

Citeer dit