Human reliability engineering

H. Kragt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

10 Citaten (Scopus)
109 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)195-201
TijdschriftIEEE Transactions on Reliability
Volume27
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 1978

Citeer dit