Human motion analysis using simultaneous trajectory and body detection and modeling

W. Lao, Jungong Han, P.H.N. With, de

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Human motion analysis using simultaneous trajectory and body detection and modeling'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen