Human head neck response in frontal, lateral and rear end impact loading : modelling and validation

M.J. Horst, van der

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

1389 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Mechanical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Wismans, J., Promotor
  • Kingma, Herman, Promotor
Datum van toekenning25 apr 2002
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-386-2843-9
DOI's
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit