Human factors in technology

H. Bouma

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1-2
  TijdschriftPhilips Journal of Research
  Volume47
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusGepubliceerd - 1991

  Citeer dit