Human computing skills: rethinking the K-12 experience

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

47 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Samenvatting

Establishing the fundamentals of computational thinking is essential to improving computer science education.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)23-25
TijdschriftCommunications of the ACM
Volume52
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Human computing skills: rethinking the K-12 experience'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit