Human code transmission: letters and digits compared on the basis of immediate memory error rates

B.L. Cardozo, F.F. Leopold

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

10 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)133-141
TijdschriftErgonomics
Volume6
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 1963
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit