How would you integrate the equations of motion in dissipative particle dynamics simulations?

P. Nikunen, M.E.J. Karttunen, I. Vattulainen

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    184 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'How would you integrate the equations of motion in dissipative particle dynamics simulations?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Arts and Humanities