How to use mass transfer correlations for concentrated binary solutions

M.J.W. Frank, J.A.M. Kuipers, W.P.M. van Swaaij

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'How to use mass transfer correlations for concentrated binary solutions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Physics

Chemical Engineering