How to study transition problems? theories, methods and models

M. Zolfagharian

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

928 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Industrial Engineering and Innovation Sciences
Begeleider(s)/adviseur
  • Romme, A.G.L. (Sjoerd), Promotor
  • Raven, R.P.J.M., Promotor
  • Walrave, Bob, Co-Promotor
Datum van toekenning23 jan 2019
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4684-8
StatusGepubliceerd - 23 jan 2019

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit