How to present game difficulty choices?: Exploring the impact on player experience

Jan D. Smeddinck, Regan L. Mandryk, Max V. Birk, Kathrin M. Gerling, Dietrich Barsilowski, Rainer Malaka

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

33 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'How to present game difficulty choices?: Exploring the impact on player experience'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Psychology

Computer Science