How to play prosodic dialogue games

Emiel J. Krahmer, Marc G.J. Swerts

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

3 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijInstituut voor Perceptie Onderzoek (IPO)
StatusGepubliceerd - 24 okt 2000
Extern gepubliceerdJa

Publicatie series

NaamIPO-Rapport
Volume1239

Citeer dit