How to organize design studios eligible for multidisciplinary: a case study of clustered design studios

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

64 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'How to organize design studios eligible for multidisciplinary: a case study of clustered design studios'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen