How to manage corporate purchasing synergy in a decentralised company? : towards design rules for managing and organising purchasing synergy in decentralised companies

F.A. Rozemeijer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

68 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)5-12
TijdschriftEuropean Journal of Purchasing and Supply Management
Volume6
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit