How to make living labs more financially sustainable? Case studies in Italy and the Netherlands

E. Gualandi (Corresponding author), A.G.L. Romme

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

116 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'How to make living labs more financially sustainable? Case studies in Italy and the Netherlands'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen