How to make an oscillator

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
201 Downloads (Pure)

Samenvatting

A cell-free approach reveals how genetic circuits can produce robust oscillations of proteins and other components.
Originele taal-2Engels
Artikelnummere12260
Aantal pagina's3
TijdschrifteLife
Volume4
DOI's
StatusGepubliceerd - 10 dec 2015

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'How to make an oscillator'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit