How to make a bridge between transformation and analysis technologies?

J.J. Vinju, J.R. Cordy

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'How to make a bridge between transformation and analysis technologies?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Engineering en materiaalwetenschappen