How to explicitly solve a Thue-Mahler equation

N. Tzanakis, B.M.M. Weger, de

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)223-288
  TijdschriftCompositio Mathematica
  Volume84
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusGepubliceerd - 1992

  Citeer dit