How to cheat the page limit

Wouter Duivesteijn (Corresponding author), Sibylle Hess, Xin Du

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'How to cheat the page limit'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science

Economics, Econometrics and Finance

Mathematics