How planning techniques can help process mining : the conformance-checking case

M. de Leoni, A. Marrella

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

    68 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'How planning techniques can help process mining : the conformance-checking case'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Engineering en materiaalwetenschappen