How not to drown in data: a guide for biomaterial engineers

Aliaksei S. Vasilevich, Aurelie Carlier, Jan de Boer, Shantanu Singh (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenAcademicpeer review

21 Citaten (Scopus)
5 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'How not to drown in data: a guide for biomaterial engineers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Medicijnen en Levenswetenschappen

Chemische stoffen