How norms in technology ought to be interpreted

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'How norms in technology ought to be interpreted'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Kunst en humaniteit