How James L. Fozard started with gerontechnology and why

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

no abstract
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)359-360
TijdschriftGerontechnology
Volume9
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit