How fast can you go? Efficient design methods for RF transceivers at 5 GHz and beyond

P. Baltus, J.C. Six

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the 28th European Solid-State Circuit Conference
Plaats van productieFirenze Italy 24-26 september
Pagina's19-23
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit