How do we tell truths that might hurt?

E.W. Dijkstra

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

23 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)13-15
TijdschriftACM Sigplan Notices
Volume17
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - 1982

Citeer dit