How Do Runners Experience Personalization of Their Training Scheme: The Inspirun E-Coach?

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'How Do Runners Experience Personalization of Their Training Scheme: The Inspirun E-Coach?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie