How can I shape my job to suit me better? job crafting for sustainable employees and organizations

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademicpeer review

38 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
TitelAn introduction to work and organizational psychology
Subtitelan international perspective
RedacteurenN. Chmiel, F. Fraccarolli, M. Sverke
Plaats van productieNew York
UitgeverijWiley
Pagina's48-63
Uitgave3rd
ISBN van geprinte versie978-1-119-16802-7
StatusGepubliceerd - 1 apr. 2017

Citeer dit