How bugs are born: a model to identify how bugs are introduced in software components

Gema Rodríguez-Pérez, Gregorio Robles (Corresponding author), Alexander Serebrenik, Andy Zaidman, Daniel M. Germán, Jesus M. Gonzalez-Barahona

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

52 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'How bugs are born: a model to identify how bugs are introduced in software components'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen