Housing renovation - from e to better : renovation of existing outdated housing in steps toward energy neutral in 2050

T.J.A. Dijkmans, J.G.J. Jonkers, M. Ham, J.J.N. Lichtenberg, C.P.W. Geurts, K.A.M. Weijers, M.C.W. Straver

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

    6 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Housing renovation - from e to better : renovation of existing outdated housing in steps toward energy neutral in 2050'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Aarde en milieuwetenschappen