Huisvesting, lichtinval, groenvoorziening en geestelijke gezondheid

Ybe Meesters (Corresponding author), Karin C.H.J. Smolders, Jeanine Kamphuis, Yvonne A.W. de Kort

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)

Samenvatting

ACHTERGROND
Er zijn aanwijzingen dat bij nieuwbouw van psychiatrische ziekenhuizen aspecten van licht en de inrichting van de groene ruimte in aanmerking moeten worden genomen, om zo het herstel van patiënten positief te beïnvloeden.
DOEL
Positieve en duurzame effecten van licht- en groenvoorziening in de ggz op de mentale gezondheid onder de aandacht brengen.
METHODE
Literatuurstudie. RESULTAAT Dag- en kunstlicht, en natuur kunnen een positieve invloed op herstel en mentaal welbevinden hebben van patiënten en medewerkers in zorginstellingen.
CONCLUSIE
Het is de moeite waard al in de ontwerpfase van nieuwbouw voor psychiatrische ziekenhuizen rekening te houden met lichtinval, verlichting en groenvoorziening. Dit draagt bij aan het psychisch functioneren van de gebruikers.
Vertaalde titel van de bijdrageHousing, natural light and lighting, greenery and mental health
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)555-563
Aantal pagina's9
TijdschriftTijdschrift voor Psychiatrie
Volume62
Nummer van het tijdschrift7
StatusGepubliceerd - 1 jul 2020

Trefwoorden

  • architectuur
  • ggz
  • groen
  • huisvesting
  • licht
  • Mental health care
  • Architecture
  • Light
  • Housing
  • Green

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Huisvesting, lichtinval, groenvoorziening en geestelijke gezondheid'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit