Housing careers and dynamic activity-travel patterns: The mediating role of the built environment

A. Pontes De Aquino, H. Timmermans

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

21 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Housing careers and dynamic activity-travel patterns: The mediating role of the built environment'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences