Household vehicle holding decisions in response to life cycle events

Gaofeng Gu (Corresponding author), Dujuan Yang, Tao Feng, Harry Timmermans

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftCongresartikelpeer review

3 Citaten (Scopus)
49 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Household vehicle holding decisions in response to life cycle events'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Sociale wetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen