Household time allocation model based on a group utility function

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Household time allocation model based on a group utility function'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie