Hot wire chemical vapor deposition for silicon and silicon-germanium thin films and solar cells

L.W. Veldhuizen

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

573 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Applied Physics
Begeleider(s)/adviseur
  • Kessels, W.M.M. (Erwin), Promotor
  • Creatore, M. (Adriana), Co-Promotor
  • Schropp, R.E.I., Adviseur
Datum van toekenning1 dec 2016
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4182-9
StatusGepubliceerd - 1 dec 2016

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit