Hot rolling multivariable model verification and QFT robust looper control

K.W.M. Evers

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

103 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Universiteit Eindhoven
Aantal pagina's52
StatusGepubliceerd - 2006

Publicatie series

NaamDCT rapporten
Volume2006.029

Bibliografische nota

DCT 2006.029

Citeer dit