Horizontal and vertical motions of barotropic vortices over a submarine mountain

L. Zavala Sansón, A.C. Barbosa Aguiar, G.J.F. Heijst, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Horizontal and vertical motions of barotropic vortices over a submarine mountain'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen