Hordelopers en doodlopers

R. Gijsbers

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

  81 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Een goed product verkoopt zichzelf. Wellicht het grootste misverstand in innovatieland. Voordat een productde markt bereikt zijn er namelijk vele hordes te nemen
  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)13-
  Aantal pagina's1
  TijdschriftCobouw
  StatusGepubliceerd - 2012

  Citeer dit

  Gijsbers, R. (2012). Hordelopers en doodlopers. Cobouw, 13-.