Hoop voor de toekomst

D.A. Hordijk, H.J.M. Janssen, E.L. Klamer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

De internationale prijsvraag die de BFBN samen met de TU-Eindhoven uitschreef voor het BIBM-congres heeft een aantal verrassende ontwerpen opgeleverd. Gevraagd werd een ontwerp te maken voor een geprefabriceerde betonnen ontmoetingsruimte met een open karakter. Dit artikel beschrijft de opzet van de pnjsvraag en geeft een korte impressie van de inzendingen en de prijswinnaars. Tijdens het congres worden von 11 tot 14 mei in Amsterdam de winnende ontwerpen tentoongesteld.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)94-97
Aantal pagina's4
TijdschriftCement
Volume57
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit