Hoogopgeleiden als motor voor stedelijke groei

H.L.F. de Groot, I.V. Ossokina, C.N. Teulings

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

222 Downloads (Pure)

Samenvatting

De baten van clustering en de waardering voor publieke goederen verschillen per bevolkingsgroep. Hoogopgeleiden hebben bijvoorbeeld een grotere voorkeur voor wonen nabij stedelijke voorzieningen dan laagopgeleiden. Ook plukken hoogopgeleiden meer vruchten van kennis-spillovers die mogelijk worden gemaakt in dichtbevolkte gebieden. Dit gebeurt in sterkere mate in de tijd dat nieuwe innovatieve General Purpose Technologies hun intrede doen. Dergelijke krachten leiden tot verhuisbewegingen van de bevolking, waarbij de groepen met de hoogste waardering voor stedelijke voorzieningen (in de breedste zin van het woord) zich in steden uitsorteren. Dit proces leidt tot beter functionerende arbeidsmarkten, draagt bij aan efficient gebruik van publieke goederen in dichtbevolkte gebieden, en versterkt het belang van regionaal-economische samenwerking op schaalniveaus die het huidige niveau van de gemeenten overstijgt.

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)89-103
Aantal pagina's15
TijdschriftTPEdigitaal
Volume10
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2016
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit