Homotopy types of box complexes of chordal graphs

P. Csorba

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Samenvatting

We show that the box complex of a chordal graph is homotopy equivalent to a wedge of spheres. This complements the result that in general the box complex of a graph can be any freeZ2-complex up to homotopy. The tools used to study the homotopy types of box complexes of chordal graphs might be of independent interest.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)861-866
TijdschriftEuropean Journal of Combinatorics
Volume31
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2010

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Homotopy types of box complexes of chordal graphs'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit