Homogenization of pseudoparabolic reaction-diffusion-mechanics systems: multiscale modeling, well-posedness and convergence rates

Arthur Johannes Vromans

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

172 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Homogenization of pseudoparabolic reaction-diffusion-mechanics systems: multiscale modeling, well-posedness and convergence rates'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen