Homogenization of heterogeneous polymers towards cosserat media

O. Sluis, van der, P.H.J. Vosbeek, P.J.G. Schreurs, H.E.H. Meijer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPoster

58 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 1996
EvenementMaTe Poster Award 1996 : first annual poster contest -
Duur: 1 jan. 1996 → …

Congres

CongresMaTe Poster Award 1996 : first annual poster contest
Periode1/01/96 → …
AnderMaTe Poster Award 1996 : first annual poster contest

Citeer dit