Homogenization of a pseudo-parabolic system via a spatial-temporal decoupling: upscaling and corrector estimates for perforated domains

Vertaalde titel van de bijdrage: Homogenizatie van een pseudo-parabolisch systeem via een spatiaal-temporale ontkoppeling: opschaling en corrector schattingen voor geperforeerde domeinen

Arthur Vromans, Fons van de Ven, A. Muntean

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

11 Downloads (Pure)

Samenvatting

In dit rapport bepalen we de convergentiesnelheid van een opschaling van een pseudo-parabolisch systeem dat drift termen met schaalseparatie van grootte $\epsilon\ll1$ bevat. Zowel de opschaling als de convergentiesnelheid bepaling buiten een natuurlijke spatiaal-temporale decompositie uit, welke het pseudo-parabolische systeem splitst in een spatiaal elliptische partiele differentiaal vergelijking en een temporale gewone differentiaal vergelijking. We breiden de toepassing uit naar ruimte-tijd domeinen die een product zijn van spatiale en temporale domeinen, zoals een tijds-onafhankelijk geperforeerd spatiaal domein. Als laatste tonen we in speciale gevallen convergentiesnelheden voor globale tijden, dat is $t\in\mathbf{R}_+$, aan door tijdsintervallen te nemen die convergeren naar $\mathbf{R}_+$ als $\epsilon\downarrow0$.
Vertaalde titel van de bijdrageHomogenizatie van een pseudo-parabolisch systeem via een spatiaal-temporale ontkoppeling: opschaling en corrector schattingen voor geperforeerde domeinen
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Universiteit Eindhoven
Aantal pagina's35
StatusGepubliceerd - jan 2019

Publicatie series

NaamCASA-Report
Nr.01
Volume19

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Homogenizatie van een pseudo-parabolisch systeem via een spatiaal-temporale ontkoppeling: opschaling en corrector schattingen voor geperforeerde domeinen'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit