Homogenization methods and multiscale modeling: Nonlinear problems

M.G.D. Geers, V. Kouznetsova, Karel Matouš, J. Yvonnet

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureVermelding in encyclopedie / woordenboekAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

This article focuses on computational multiscale methods for the mechanical response of nonlinear heterogeneous materials. After a short historical note, a brief overview is given of some recent activities in the field, with a particular focus on nonlinear homogenization methods. The two‐scale nonlinear computational homogenization (CH) scheme for mechanics is presented, along with details on representative unit cell aspects and statistics. Model performance is advocated through a decoupled implementation and multiscale schemes based on the nonuniform transformation field analysis. High‐performance parallel multiscale implementations of the CH scheme are addressed in more detail.
Originele taal-2Engels
TitelEncyclopedia of Computational Mechanics Second Edition
RedacteurenErwin Stein, René de Borst, Thomas Hughes
Plaats van productieHoboken
UitgeverijWiley
Pagina's1-34
Aantal pagina's34
ISBN van elektronische versie978-1-119-00379-3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2017

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Homogenization methods and multiscale modeling: Nonlinear problems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit