Homogenisation of dislocation interactions towards a mesoscopic plasticity framework

R.H.J. Peerlings, Y. Kasyanyuk, A. Roy, M.G.D. Geers, T.W.J. Geus, de, C.B. Hirschberger

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the 1st International Conference on Material Modelling (ICMM1), 15-17 September 2009, Dortmund, Germany
Plaats van productieGermany, Dortmund
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit