Homogeneous water nucleation: Experimental study on pressure and carrier gas effects

M.M. Campagna (Corresponding author), J. Hrubý, M.E.H. van Dongen, D.M.J. Smeulders

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Homogeneous water nucleation: Experimental study on pressure and carrier gas effects'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Material Science