Homogeneous synthetic mud-to-cement cementing glasses

Y. Perera (Uitvinder), V. Buccellato (Uitvinder), G. Quercia Bianchi (Uitvinder), A. Blanco (Uitvinder)

    Onderzoeksoutput: OctrooiOctrooi-publicatie

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Homogeneous synthetic mud-to-cement cementing glasses'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Chemische stoffen