Homogeneous nucleation of water in argon : nucleation rate computation from molecular simulations of TIP4P and TIP4P/2005 water model

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Homogeneous nucleation of water in argon : nucleation rate computation from molecular simulations of TIP4P and TIP4P/2005 water model'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Fysica en Astronomie