Homogeneous Jacobi-Davidson

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
33 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Homogeneous Jacobi-Davidson'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde