Holistische aanpak in ‘healthy buildings’ komt langzaam op

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

61 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)16-17
Aantal pagina's2
TijdschriftTVVL Magazine
Volume47
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2018

Trefwoorden

  • gezonde gebouwen

Citeer dit